Firma STAMARZ Stanisław Stachowicz rozpoczęła działalność w 2003 roku świadcząc usługi w zakresie obsługi technicznej i administracyjnej budynków biurowych.

Ścisła współpraca z firmą G-P BIS Sp. z o.o. zajmującą się kompleksowym zarządzaniem nieruchomości komercyjnych (budynków biurowych, handlowych, przemysłowych itp.) zaowocowała rozwojem firmy o wykonywanie kontroli budowlanych, audytów i opracowań technicznych oraz nadzorów inwestorskich.

W chwili obecnej STAMARZ ściśle współpracuje z kilkoma firmami zarządzającymi nieruchomościami, wspólnotami mieszkaniowymi, świadcząc na ich rzecz usługi techniczne.

Firma świadczy usługi w zakresie nadzorów inwestorskich. W tym zakresie ściśle współpracuje z kilkoma partnerami takimi jak PROCHEM S.A. Zdobyła doświadczenie w zakresie sprawowania nadzorów w segmencie budownictwa mieszkaniowego, biurowego i instalacji przemysłowych.

Wykonujemy również ekspertyzy techniczne budowlane i inne opracowania jak instrukcje eksploatacji itp.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów firma poszerzyła zakres działalności o wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Świadczymy również usługi techniczne prowadzenia książek obiektu budowlanego dla partnerów takich jak INSTALSAN i zakładu produkcyjnego SFM Filtry.

Współpracujemy intensywnie w zakresie wykonywania kontroli budowlanych obiektów budowlanych z firmami zarządzającymi nieruchomościami i obsługą Techniczną takimi jak DALKIA FM, COLLIERS INTERNATIONAL POLAND , GENERAL PROPERTY itp.

Wykonujemy również prace projektowe branży elektrycznej.

Ważniejsze daty z historii firmy:

Rok 2003
Powstanie firmy - nawiązanie stałej współpracy z GP BIS Sp. z o.o.

Rok 2004
Sprawowanie nadzoru w branży elektrycznej nad budową Stacji Prób w zakładzie produkcyjnym ABB Sp. z o.o. w Łodzi w ramach współpracy z GP BIS sp. z o.o.

Rok 2005
Dalszy rozwój firmy, wykonywanie kontroli budowlanych, audytów technicznych, pomiarów elektrycznych itp.

Rok 2006
Nawiązanie współpracy z firmą Budoprojekt Sp. z o.o. w zakresie nadzoru inwestorskiego budowy budynku usługowego dla firmy EWT Truck&Trailer w Ołtarzewie k\Warszawy.

Rok 2007
Podpisanie kontraktu na nadzór inwestorski w branży elektrycznej budowy budynku biurowego Horizon Plaza w Warszawie o powierzchni użytkowej ok. 36 000 m2.

Rok 2007
Nawiązanie stałej współpracy z PROCHEM S.A. w zakresie sprawowania nadzorów inwestorskich nad budową budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie.

Rok 2008
Podpisanie umowy na świadczenie usług technicznych, w zakładzie produkcyjnym SFM Filtry i INSTALSAN.

Rok 2008
Podpisanie kontraktu na nadzór inwestorski w branży elektrycznej budowy budynku TRANSBIT w Warszawie.

Rok 2009
Podpisanie kontraktu na nadzór inwestorski w branży elektrycznej budowy Centrum Charytatywno-Edukacyjnego CARITAS w Warszawie.

Projektowanie stron internetowych