1. Nadzory inwestorskie w branży elektrycznej
 2. Kontrole budowlane (zgodnie z wymogami prawa budowlanego):
  1. roczne
  2. 5-cio letnie
 3. Audyty i opracowania techniczne:
  1. Ekspertyzy budowlane
  2. Audyty obsługi technicznej obiektów
  3. Instrukcje eksploatacji
 4. Przeglądy i pomiary elektrycznej:
  1. Pomiary ochrony przeciwporażeniowej
  2. Rezystancji izolacji
  3. Instalacji odgromowej i uziemień roboczych
  4. Pomiary oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 5. Badania termowizyjne i przeglądy konserwacyjne
 6. Usługi projektowe
 7. Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków
 8. Wykonawstwo w branży elektrycznej

Jesteśmy otwarci na świadczenie kompleksowe dodatkowych usług np. w zakresie ochrony przeciwpożarowej we współpracy z solidnymi partnerami oferując państwu produkty najwyższej jakości.

Projektowanie stron internetowych